Equmeniakyrkan Lycksele

Logo

Vill du spela med oss?

Välkommen på spelkväll i Equmeniakyrkan och Norrängskyrkan! Vi spelar brädspel och rollspel, tar med egna spel eller lånar från vårt spelbibliotek. Vi kommer att alternera mellan Norrängskyrkan och Equmeniakyrkan.

Var? När?

Onsdag 26/2 Equmeniakyrkan 18:00

Söndag 8/3 Norrängskyrkan 18:00

Onsdag 25/3 Equmeniakyrkan 18:00

Söndag 5/4 Norrängskyrkan 18:00

Onsdag 29/4 Equmeniakyrkan 18:00

Söndag 17/5 Norrängskyrkan 18:00

Onsdag 27/5 Equmeniakyrkan 18:00


Equmeniakyrkan, Bångvägen 1
Oskar Skarin 0739382126

Norrängskyrkan, Länsmansvägen 1
Johan Karlemo 0950-276 53